Šobotník & Partners, s.r.o.

cz uk

Služby

V rámci auditorských služeb nabízíme především:

  • audit účetních závěrek a výročních zpráv sestavených dle českých účetních předpisů
  • auditorské ověření podkladů pro konsolidaci v souladu s účetním a výkaznickým rámcem mateřské společnosti
  • ověření zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
  • poradenství v oblasti správy a řízení společnosti (corporate governance)
  • poradenství v oblasti Etického kodexu