Šobotník & Partners, s.r.o.

cz uk

O nás

Společnost Šobotník & Partners, s.r.o. je evidována v seznamu Komory auditorů České republiky s oprávněním č. 505 pro auditorskou společnost.

V čele společnosti působí Ing. Petr Šobotník, držitel oprávnění č. 0113.
Ing. Petr Šobotník se na plný úvazek věnuje auditorské činnosti od r. 1991.
V letech 1991 – 1995 působil v auditorské firmě Coopers & Lybrand, partnerem v téže firmě se stal v roce 1995. Po sloučení Coopers & Lybrand a Price Waterhouse v roce 1998 působil 5 let jako vedoucí partner auditu PricewaterhouseCoopers (pwc), ve vedoucích pozicích působil v pwc až do svého odchodu v červnu 2010. Petr má dlouholeté zkušenosti v provádění auditu pro velké nadnárodní společnosti i pro české klienty.

V letech 2007 až 2014 byl Ing. Petr Šobotník Prezidentem Komory auditorů ČR. Dlouhodobě také zastupuje Českou republiku v pracovní skupině Evropské federace účetních a auditorů (FEE) pro otázky etiky (Ethics Working Party). Ing. Petr Šobotník je předsedou výborů pro audit u společností ČSOB, Český Aeroholding a Čepro.